Mây thẻ: Nếu Ngài muốn

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-6-2020 – Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên

Nếu Ngài muốn (26.6.2020 – Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày