Mây thẻ: Năm sinh thái

Tòa Thánh phát động Năm sinh thái

Tòa Thánh phát động Năm sinh thái

Bộ phát triển nhân bản toàn diện cho biết Tòa Thánh sẽ phát động Năm sinh thái (anno ecologico), nhân dịp kỷ niệm đúng năm năm công bố Thông điệp Laudato sì của Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày