Mây thẻ: năm học 2019 – 2020

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo năm học 2019 – 2020

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020 Các con rất thân mến, Năm học mới sắp điểm, đây là thời gian của ân sủng mà Thiên Chúa đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày