Mây thẻ: Mười hai tông đồ

lời chúa

Lời Chúa ngày 10/7/2019 – Thứ Tư tuần 14 TN

Mười hai tông đồ (10.7.2019 – Thứ Tư tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày