Mây thẻ: mùa vọng 2017

Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phân Bà Rịa

Giáo phận Bà Rịa: Thư rao Tiến Chức Phó Tế 2017

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA _________________________________ 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873 Số: 130-17/TGM                                      Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2017            Kính gửi:  Quý Tu sĩ...
Các mẫu hang đá đẹp để trang trí Giáng Sinh

Thư Mục vụ Mùa Vọng & Mùa Giáng Sinh 2017

Ngày 24 tháng 11 năm 2017 TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 (84.28) 3930 3828 Email: tgmsaigon@gmail.com   THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH 2017 Kính gởi các thành phần Dân Chúa, trong Tổng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày