Trang nhà mây thẻ MTG Mỹ Tho

Mây thẻ: MTG Mỹ Tho

Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Ảnh: Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hình ảnh: Lễ an táng nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ Tu Maria NGUYỄN THỊ MỸ DUNG – Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, sinh ngày 25.10.1985. Đã an nghỉ trong Chúa lúc...
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

Dòng MẾN THÁNH GIÁ MỸ THO 382, QL 1A, P.4, Tp. Tân An Long An ----ooo---- CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho trân trọng báo tin: Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ MỸ...
Thánh lễ Ngân Khánh và Vĩnh Khấn Dòng MTG Mỹ Tho 31-10-2020video

Trực tiếp Thánh lễ Ngân Khánh và Vĩnh Khấn Dòng MTG Mỹ Tho 31-10-2020

Thánh lễ Ngân Khánh và Vĩnh Khấn Dòng MTG Mỹ Tho 31-10-2020

Tin/ bài mới đăng

Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành

Cách Chức Một Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với...

Cách Chức Một Linh Mục Tại Brazil Vì Đồng Tế Với Một Mục Sư Tin Lành Một linh mục ở Brazil đã bị giám mục...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp thánh lễ ngày 27-2-2021

Trực tiếp thánh lễ ngày 27-2-2021 - Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy vào lúc 06h00, 17h30, 19h00 ngày 27.02.2021. https://www.youtube.com/watch?v=hUn1RIcNwMc https://www.youtube.com/watch?v=f23DkZs0j0k