Mây thẻ: Mt 9: 32-38

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-7-2021 – Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (06.7.2021 - Thứ Ba tuần 14 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-7-2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên

Sai thợ ra gặt lúa (07.7.2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/7/2019 – Thứ Ba tuần 14 TN

Sai thợ ra gặt lúa (09.7.2019 – Thứ Ba tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 10 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-8-2021

Lòng tin của bà lớn thật (04-8-2021 – Thứ Tư: Thánh Gioan Vianney, linh mục) Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, Ðức Giêsu lui về...