Trang nhà mây thẻ Mt 9: 27-31

Mây thẻ: Mt 9: 27-31

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (04.12.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/12/2019 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (06.12.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...