Mây thẻ: Mt 9: 27-31

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (04.12.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/12/2019 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (06.12.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày