Mây thẻ: Mt 9: 18-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-7-2021 – Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại (05.7.2021 - Thứ Hai tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-7-2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên

Cầm lấy tay (06.7.2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi Đức Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8/7/2019 – Thứ Hai tuần 14 TN

Cầm lấy tay (08.7.2019 – Thứ Hai tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi Đức Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày