Mây thẻ: Mt 9: 14-17

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên

Giữ được cả hai (04.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7 tháng 7 năm 2018

"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ". Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: “Tại...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạtvideo

Giáo phận Bắc Ninh trực tiếp Thánh lễ

Giáo phận Bắc Ninh trực tiếp Thánh lễ - Trực tuyến sự kiện tại giáo phận Bắc Ninh Giáo phận Bắc Ninh lễ trực...