Mây thẻ: Mt 9: 14-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-2-2021 – Thứ Sáu sau Lễ Tro

Chàng rể bị đem đi (19.02.2021 – Thứ Sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/2/2020

Chàng rể bị đem đi (28.02.2020 – Thứ Sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày