Mây thẻ: Mt 9: 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-7-2021 – Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Thấy họ có lòng tin (01.7.2021 - Thứ Năm tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-7-2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên

Thấy họ có lòng tin (02.7.2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/7/2019 – Thứ Năm tuần 13 TN

Thấy họ có lòng tin (04.7.2019 – Thứ Năm tuần 13 TN) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 5 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày