Mây thẻ: Mt 9

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-7-2021 – Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (06.7.2021 - Thứ Ba tuần 14 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-7-2021 – Thứ Hai tuần 14 Thường niên

Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại (05.7.2021 - Thứ Hai tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-7-2021 – Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Đứng dậy đi theo (02.7.2021 - Thứ Sáu tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-7-2021 – Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Thấy họ có lòng tin (01.7.2021 - Thứ Năm tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-2-2021 – Thứ Sáu sau Lễ Tro

Chàng rể bị đem đi (19.02.2021 – Thứ Sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-12-2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng

Mắt họ liền mở ra (04.12.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 9, 27-31 Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-9-2020 – Thứ Hai – Lễ Kính Thánh Matthêô, Tông đồ

Đứng dậy đi theo (21.9.2017 – Thứ Hai - Lễ Kính Thánh Matthêô, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-7-2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên

Sai thợ ra gặt lúa (07.7.2020 – Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-7-2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên

Cầm lấy tay (06.7.2020 – Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi Đức Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên

Giữ được cả hai (04.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/2/2020

Chàng rể bị đem đi (28.02.2020 – Thứ Sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/7/2019 – Thứ Ba tuần 14 TN

Sai thợ ra gặt lúa (09.7.2019 – Thứ Ba tuần 14 TN) Lời Chúa: Mt 9, 32-38 Khi Đức người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày