Mây thẻ: Mt 8: 5-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 2/11/2019 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

Từ phương Đông phương Tây (02.12.2019 – Thứ Hai Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 8, 5-11 Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày