Mây thẻ: Mt 8: 23-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-6-2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên

Người vẫn ngủ (30.6.2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/7/2019 – Thứ Ba tuần 13 TN

Người vẫn ngủ (02.7.2019 – Thứ Ba tuần 13 TN) Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày