Mây thẻ: Mt 8: 18-22

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-6-2021 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Không chỗ tựa đầu (28.6.2021 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 2 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày