Mây thẻ: Mt 8

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-6-2021 – Thứ Tư Tuần 13 Thường niên

Đi đi (30.6.2021 – Thứ Tư Tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 8, 28-34 Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-6-2021 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Không chỗ tựa đầu (28.6.2021 – Thứ Hai tuần 13 Thường niên) Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-6-2021 – Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên

Từ phương Đông phương Tây (26.6.2021 – Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi Đức Giêsu vào thành Capharnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2021 – Thứ Sáu Tuần 12 Thường niên

Nếu Ngài muốn (25.6.2021 – Thứ Sáu Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 8, 1-4 Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-7-2020 – Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên

Đi đi (01.7.2020 – Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 28-34 Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-6-2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên

Người vẫn ngủ (30.6.2020 – Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-6-2020 – Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên

Từ phương Đông phương Tây (27.6.2020 – Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày