Trang nhà mây thẻ Mt 7: 7-12

Mây thẻ: Mt 7: 7-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 5/3/2020

Ban những của tốt lành (05.3.2020 – Thứ Năm Tuần 1 MC) Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được cho, hãy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày