Mây thẻ: Mt 7: 6.12-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-6-2021 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên

Cửa hẹp và đường chật (22.6.2021 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-6-2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên

Cửa hẹp và đường chật (23.6.2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/6/2019 – Thứ Ba tuần 12 TN

Cửa hẹp và đường chật (25.6.2019 – Thứ Ba tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26 tháng 6 năm 2018

Cửa hẹp và đường chật Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày