Mây thẻ: Mt 7: 21.24-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 5/11/2019 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

Xây trên nền đá (05.12.2019 – Thứ Năm Tuần 1 MV) Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27 Khi ấy Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày