Mây thẻ: Mt 7: 1-5

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-6-2021 – Thứ Hai Tuần 12 Thường niên

Lấy xà ra khỏi mắt (21.6.2021 – Thứ Hai Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-6-2020 – Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên

Lấy xà ra khỏi mắt (22.6.2020 – Thứ Hai Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 25 tháng 6 năm 2018

Lấy xà ra khỏi mắt Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày