Mây thẻ: Mt 7

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-6-2021 – Thứ Tư Tuần 12 Thường niên

Cứ xem quả thì biết họ (23.6.2021 – Thứ Tư Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-6-2021 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên

Cửa hẹp và đường chật (22.6.2021 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-2-2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay

Ban những của tốt lành (25.02.2021 – Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được cho,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-6-2020 – Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên

Xây trên nền đá (25.6.2020 – Thứ Năm Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-6-2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên

Cửa hẹp và đường chật (23.6.2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/6/2019 – Thứ Tư tuần 12 TN

Cứ xem quả thì biết họ (26.6.2019 – Thứ Tư tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/6/2019 – Thứ Ba tuần 12 TN

Cửa hẹp và đường chật (25.6.2019 – Thứ Ba tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày