Trang nhà mây thẻ Mt 6: 25-34

Mây thẻ: Mt 6: 25-34

lời chúa

Đừng lo lắng gì cả (25.01.2020 – Thứ Bảy – MỒNG MỘT TẾT: Lễ...

Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày