Mây thẻ: Mt 6: 19-23

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-6-2021 – Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên

Kho tàng ở đâu, tim ở đó (18.6.2021 – Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21/6/2019

Kho tàng ở đâu, tim ở đó (21.6.2019 – Thứ Sáu tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 22 tháng 6 năm 2018

Kho tàng ở đâu, tim ở đó Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày