Mây thẻ: Mt 6: 1-6.16-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 16-6-2021 – Thứ Tư Tuần 11 Thường niên

Đấng thấy nơi kín đáo (16.6.2021 – Thứ Tư Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 6, 1-6. 16-18 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-6-2020 – Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên

Đấng thấu suốt những gì kín đáo (17.6.2020 – Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/2/2020 – Thứ Tư Lễ Tro

Cha hiện diện nơi kín ẩn (26.02.2020 – Thứ Tư Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/6/2019

Đấng thấu suốt những gì kín đáo (19.6.2019 – Thứ Tư Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày