Mây thẻ: Mt 6

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-6-2021 – Thứ Bảy Tuần 11 Thường niên

Người sẽ thêm cho (19.6.2021 – Thứ Bảy Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 6, 24-34 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-6-2021 – Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên

Kho tàng ở đâu, tim ở đó (18.6.2021 – Thứ Sáu Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-6-2021 – Thứ Năm Tuần 11 Thường niên

Lạy Cha chúng con (17.6.2021 – Thứ Năm Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 6, 7-15 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-2-2021 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

Biết rõ anh em cần gì (23.2.2021 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-2-2021 – Thứ Sáu, Mồng Một Tết: Lễ Tân Niên

Đừng lo lắng gì cả (12.02.2021 – Thứ Sáu - MỒNG MỘT TẾT: Lễ Tân niên) Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-6-2020 – Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên

Lạy Cha chúng con (18.6.2020 – Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-6-2020 – Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên

Đấng thấu suốt những gì kín đáo (17.6.2020 – Thứ Tư Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26/2/2020 – Thứ Tư Lễ Tro

Cha hiện diện nơi kín ẩn (26.02.2020 – Thứ Tư Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/6/2019

Người sẽ thêm cho (22.6.2019 – Thứ Bảy tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 24-34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21/6/2019

Kho tàng ở đâu, tim ở đó (21.6.2019 – Thứ Sáu tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày