Mây thẻ: Mt 5:13-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-6-2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên

Muối cho đời (08.6.2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12 tháng 6 năm 2018

Muối cho đời Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày