Mây thẻ: Mt 5: 38-48

lời chúa

Lời Chúa ngày 23/2/2020

Trở nên con cái Cha (23.02.2020 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A) Lời Chúa: Mt 5, 38-48 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày