Trang nhà mây thẻ Mt 5: 33-37

Mây thẻ: Mt 5: 33-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-6-2020 – Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên

Có thì nói có (13.6.2020 – Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng:...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 16 tháng 6 năm 2018

Có thì nói có Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày