Trang nhà mây thẻ Mt 5: 20-26

Mây thẻ: Mt 5: 20-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-6-2020 – Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên

Chớ giết người (11.6.2020 – Thứ Năm Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/3/2020

Làm hòa (06.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 MC) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày