Mây thẻ: Mt 5: 17-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 16/2/2020

Thầy đến để kiện toàn (16.02.2020 – Chúa Nhật 6 TN, Năm A) LỜI CHÚA: Mt 5, 17-37 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày