Trang nhà mây thẻ Mt 5: 17-19

Mây thẻ: Mt 5: 17-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-6-2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên

Để kiện toàn (10.6.2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày