Mây thẻ: Mt 5: 17-19

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-6-2021 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên

Để kiện toàn (09.6.2021 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-3-2021 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay

Kiện toàn (10.3.2021 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-6-2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên

Để kiện toàn (10.6.2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba tuần 16 Thường niên vào lúc 5h00, 5h15, 6h00, 17h00,17h30, 18h30,...