Mây thẻ: Mt 5: 13-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-6-2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên

Muối cho đời (08.6.2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-6-2020 – Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên

Muối cho đời (09.6.2020 – Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/2/2020

Là muối, là ánh sáng (09.02.2020 – Chúa Nhật 5 TN, Năm A) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Chính anh em là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày