Trang nhà mây thẻ Mt 5: 13-16

Mây thẻ: Mt 5: 13-16

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-6-2020 – Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên

Muối cho đời (09.6.2020 – Thứ Ba Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9/2/2020

Là muối, là ánh sáng (09.02.2020 – Chúa Nhật 5 TN, Năm A) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Chính anh em là...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA XUÂN LỘC WHĐ (16.1.2021) – Vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam, tức 12 giờ trưa tại Roma) ngày thứ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày