Mây thẻ: Mt 5: 1-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-6-2021 – Thứ Hai Tuần 10 Thuờng niên

Phúc thay (07.6.2021 – Thứ Hai Tuần 10 Thuờng niên) Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-6-2020 – Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên

Phúc thay (08.6.2020 – Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày