Mây thẻ: Mt 4: 1-11

lời chúa

Quỉ bỏ Người mà đi (01.3.2020 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A)

Lời Chúa: Mt 4, 1-11 Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày