Mây thẻ: Mt 28: 8-15

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-4-2021 – Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

“Chào chị em!” (05.4.2021 - Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-4-2020 – Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

“Chào chị em!” (13.4.2020 – Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày