Mây thẻ: Mt 28: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-4-2020 – Thứ Bảy Tuần Thánh

Chào chị em! (11.4.2020 – Thứ Bảy Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày