Mây thẻ: Mt 28

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-5-2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Ba Ngôi

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (30.5.2021 – Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-4-2021 – Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

“Chào chị em!” (05.4.2021 - Thứ Hai trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-5-2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (24.5.2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày