Mây thẻ: Mt 26: 14-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 31-3-2021 – Thứ Tư Tuần Thánh

Chẳng lẽ con sao? (31.3.2021 – Thứ Tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-4-2020

Chẳng lẽ con sao? (08.4.2020 – Thứ Tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 17/4/2019

Chẳng lẽ con sao? (17.4.2019 – Thứ Tư Tuần Thánh) Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày