Mây thẻ: Mt 25: 31-46

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-11-2020 – Chúa Nhật 34 Thường niên

Làm cho chính Ta vậy (22.11.2020 – Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/3/2020

Làm cho chính Ta (02.3.2020 – Thứ Hai Tuần 1 MC) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày