Mây thẻ: Mt 25: 1-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 8-11-2020 – Chúa Nhật 32 Thường niên

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (08.11.2020 – Chúa Nhật 32 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 21 TN – Lễ Nhớ Thánh...

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (28.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 21 TN - Lễ Nhớ Thánh Augustinô) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30/8/2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (30.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 21 TN) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày