Mây thẻ: Mt 25

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-2-2021 – Chúa Nhật 6 TN

Tôi tớ tốt lành và trung tín (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN - MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-11-2020 – Chúa Nhật 34 Thường niên

Làm cho chính Ta vậy (22.11.2020 – Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ) Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-11-2020 – Chúa Nhật 33 TN – Lễ Các Thánh Tử...

Vào mà hưởng niềm vui (15.11.2020 – Chúa Nhật 33 TN - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-11-2020 – Chúa Nhật 32 Thường niên

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (08.11.2020 – Chúa Nhật 32 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 21 TN – Lễ Nhớ Thánh...

Vừa mang đèn, vừa mang dầu (28.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 21 TN - Lễ Nhớ Thánh Augustinô) Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày