Trang nhà mây thẻ Mt 23: 23-26

Mây thẻ: Mt 23: 23-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-8-2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên

Bên trong, bên ngoài (25.8.2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người, hỡi các kinh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/8/2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN

Bên trong, bên ngoài (27.8.2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN - Thánh nữ Monica) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người,...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-1-2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN

Con Người làm chủ ngày sabát (19.01.2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

Linh mục Franz-Josef Eilers, nguyên Tổng Thư ký FABC-OSC qua đời

LINH MỤC FRANZ-JOSEF EILERS, NGUYÊN TỔNG THƯ KÝ FABC-OSC QUA ĐỜI Đài Chân Lý Á Châu (14.1.2021) – Cha Franz-Josef Eilers, một linh mục thừa...