Trang nhà mây thẻ Mt 23: 23-26

Mây thẻ: Mt 23: 23-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-8-2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên

Bên trong, bên ngoài (25.8.2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người, hỡi các kinh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/8/2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN

Bên trong, bên ngoài (27.8.2019 – Thứ Ba Tuần 21 TN - Thánh nữ Monica) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày