Trang nhà mây thẻ Mt 23

Mây thẻ: Mt 23

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-8-2020 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên

Có vẻ công chính (26.8.2020 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên) Lời Chúa: Mt 23, 27-32 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-8-2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên

Bên trong, bên ngoài (25.8.2020 – Thứ Ba Tuần 21 Thường niên) Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người, hỡi các kinh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày