Mây thẻ: Mt 22: 1-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-8-2020 – Thứ Năm Tuần 20 Thường niên

Tiệc cưới đã sẵn sàng (20.8.2020 – Thứ Năm Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện một...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 23/8/2018

Tiệc cưới đã sẵn sàng (23-8-2018 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày