Mây thẻ: Mt 22

lời chúa

Lời Chúa – Chúa Nhật 30 Thường niên 25-10-2020

Điều răn trọng nhất (25.10.2020 – Chúa Nhật 30 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-10-2020 – Chúa Nhật 30 Thường niên

Yêu với trọn trái tim (25.10.2020 – Chúa Nhật 30 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-10-2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên

Không xứng đáng (11.10.2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 20 Mùa Thường niên

Điều răn trọng nhất (21.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 20 Mùa Thường niên) Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-8-2020 – Thứ Năm Tuần 20 Thường niên

Tiệc cưới đã sẵn sàng (20.8.2020 – Thứ Năm Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện một...
lời chúa

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT (29.10.2017 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày