Mây thẻ: Mt 21: 28-32

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-12-2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng

Hối hận nên lại đi (15.12.2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-9-2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên

Hối hận (27.9.2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày