Trang nhà mây thẻ Mt 21: 28-32

Mây thẻ: Mt 21: 28-32

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-12-2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng

Hối hận nên lại đi (15.12.2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-9-2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên

Hối hận (27.9.2020 – Chúa Nhật 26 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày