Mây thẻ: Mt 21: 23-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-12-2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (14.12.2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/12/2019 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (16.12.2019 – Thứ Hai Tuần 3 MV) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Một đêm không thể ngủ

Một đêm không thể ngủ

Hôm nay, tôi trực ca đêm và cảm thấy thấm thía câu nói của tiền nhân: “Thức đêm mới biết đêm dài”. Trước giờ trực...