Trang nhà mây thẻ Mt 21: 23-27

Mây thẻ: Mt 21: 23-27

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-12-2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (14.12.2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/12/2019 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (16.12.2019 – Thứ Hai Tuần 3 MV) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục...

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày