Mây thẻ: Mt 21: 1-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-4-2020 – Chúa Nhật Lễ Lá

Ông này là ai vậy? (05.4.2020 – Chúa Nhật Lễ Lá) Lời Chúa: Mt 21, 1-11 Trực tuyến Thánh lễ: Trực tiếp Chúa Nhật lễ lá 2020 Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần thành Giêrusalem...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày