Mây thẻ: Mt 21

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Sinh hoa lợi (05.3.2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-12-2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng

Hối hận nên lại đi (15.12.2020 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-12-2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (14.12.2020 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày